SCHEDULE DETAILS Information of Event Schedules

World is committed to making participation in the event a harassment free experience for everyone, regardless of level of experience, gender, gender identity and expression

9:00 +

REJESTRACJA

10.25 – 10.40

#CHEMIAdlaPRZYSZŁOŚCI NA DRODZE TRANSFORMACJI - WYSTĄPIENIA GOŚCI SPECJALNYCH

- Dr Martin Brudermüller, Przewodniczący Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (Cefic)

 • Kondycja przemysłu chemicznego w Europie w obliczu nowej rzeczywistości.
 • Perspektywa dalszego rozwoju branży - wpływ aktualnych wyzwań regulacyjnych i społeczno-gospodarczych.
 • Ocena realnego wpływu CSS (Strategia na rzecz zrównoważonych chemikaliów) na funkcjonowanie branży chemicznej.

- przedstawiciel Ministerstwa Aktywów Państwowych

- Józef Łyczak - Senator RP z listem od Prezesa Rady Ministów

10.40 – 11.15

I DEBATA STRATEGICZNA: POLSKA CHEMIA CENTRUM TRANSFORMACJI

 • Dywersyfikacja źródeł energii w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej.
 • Wpływ wstrzymania dostaw gazu na sektor chemiczny.
 • Wpływ bieżącej sytuacji geopolitycznej na biznes.
 • Nowe realia – nowe priorytety czy kontynuacja planów?
 • Realne miejsce zielonych celów w branży chemicznej.
 • Rola i wpływ Polskiej Chemii na stabilność gospodarki.

Paneliści:

-  dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

-  Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

- Piotr Sabat, Członek Zarządu ds. Rozwoju, PKN ORLEN S.A.

Moderator:

-  Barbara Oksińska, Dziennikarka, Business Insider Polska

11.15 – 11.30

PAKIET FIT FOR 55 – OCENA SKUTKÓW I KOSZTÓW DLA POLSKIEGO PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

Prezentacja:

-  Krzysztof Rutkowski, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner, Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy sp. z o. o.

11.30 – 12.05

II DEBATA STRATEGICZNA: JAK ZACHOWAĆ RÓWNOWAGĘ POMIĘDZY WYMAGANIAMI KLIMATYCZNYMI A OPŁACALNOŚCIĄ BIZNESU?

 • Dekarbonizacja branży chemicznej
 • Pakiet Fit for 55 i jego kluczowe elementy – konsekwencje dla przemysłu chemicznego.
 • Zielona transformacja przemysłu w dobie zmian gospodarczych i społecznych.
 • Wpływ reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji na konkurencyjność branży chemicznej.
 • CBAM – czy można wspierać ambicje redukcyjne bez osłabienia konkurencyjności gospodarki?

Paneliści:

-  dr Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A. 

Armen Konrad Artwich, Członek Zarządu ds. Korporacyjnych, PKN ORLEN S.A.

-  Zbigniew Warmuz, Prezes Zarządu, Synthos S.A. 

Moderator:

-  Krzysztof Rutkowski, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner, KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy sp. z o. o.

12.05 – 12.35

PRZERWA KAWOWA

12.35 - 12:45
12:45 – 13.25

I PANEL: NIEZALEŻNOŚĆ ENERGETYCZNA - W JAKIM KIERUNKU ZMIERZAMY?

 • Dywersyfikacja źródeł energii w kontekście warunków geopolitycznych i polityki energetyczno-klimatycznej UE.
 • Co w praktyce oznaczają ograniczenia dostaw gazu dla polskiego przemysłu?
 • Wodór – technologie, rozwiązania, inwestycje i potrzeby.
 • Małe reaktory modułowe - szansą na czystą energię?
 • Przyszłe inwestycje – w jakim kierunku zmierzamy?

Paneliści:

- Józef Węgrecki, Członek Zarządu ds. Operacyjnych, PKN ORLEN S.A. 

- dr inż. Sylwia Pawlak, Dyrektor ds. Innowacji, Grupa LOTOS S.A. 

- Grzegorz Czul, Prezes Zarządu, Fluor S.A. 

- Francesca Dignani, Sales & Proposal Manager, Kinetics Technology

- Kamil Orzeł, Dyrektor Departamentu Regulacji, KGHM Polska Miedź S.A.

Moderator:

Zbigniew Kozłowski, Partner Zarządzający, Kozłowski Tomasik Oszczak sp. k.

13.25 – 14.00

II PANEL: ZIELONE 4.0 - CYFRYZACJA A EMISYJNOŚĆ

 • Rola digitalizacji w dekarbonizacji.
 • Cyfrowa transformacja branży chemicznej w praktyce, inteligentna firma.
 • Nowe modele i możliwości biznesowe a cyfrowa rewolucja (analiza rynków, produktów, kontrahentów, big data, chmura obliczeniowa).
 • Kompetencje przyszłości – jak uzupełnić lukę kompetencyjną, z jakich narzędzi firmy mogą skorzystać?

Paneliści:

- Tomasz Radomski, Director, Head of Manufacturing, Atos Polska S.A.

- Piotr Błażewicz, Regional Sales Manager, Honeywell Polska Sp. z o.o.

- Anna Wujec, Dyrektor ds. Cyfryzacji, Biznes Automatyki Przemysłowej, ABB Polska Sp. z o.o. 

- Iwona Bazan-Próchniewicz, Kierownik Projektu, Dział Projektów Strategicznych, Obszar Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich, PKN ORLEN S.A. 

Moderator:

- Marcin Przygudzki, Koordynator Pionu Projektów i Komunikacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

14.00 - 14.30

III PANEL: TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA – DROGA DO ZWIĘKSZANIA KONKURENCYJNOŚCI

 • Sposoby na optymalizację kosztów energii.
 • Odnawialne źródła energii – strategiczne rozwiązania, kierunki rozwoju.
 • Nowoczesne strategie zarządzania energią w przedsiębiorstwie.

Paneliści:

- Tomasz Baranik, Technology Sales Manager, Air Liquide Polska Sp. z o.o.

- Jacek Misiejuk, Prezes Zarządu, Enel X Polska Sp. z o.o. 

- Sławomir Sobkiewicz, Dyrektor Jednostki Biznesowej Energetyka, Grupa Azoty ZAK S.A.

Moderator:

- Jakub Wiech, Zastępca Redaktora Naczelnego, Energetyka 24

14.30 – 15.20

PRZERWA LUNCHOWA

15.20 – 16.00

IV PANEL: JAK PRZEKSZTAŁCIĆ STRATEGIĘ DS. ZRÓWNOWAŻONYCH CHEMIKALIÓW W STRATEGIĘ ROZWOJU?

 • Cele i inicjatywy zapisane w Strategii.
 • Skala zmian i konsekwencje Strategii dla przemysłu chemicznego.
 • Ścieżka transformacji Polskiej Chemii - potrzeby i wyzwania.

Paneliści:

- Kamil Szydłowski, Advocacy Manager, BASF Polska Sp. z o.o. 

- dr Bogdan Tomaszek, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty ZAK S.A.

- dr inż. Agnieszka Dudra, Prezes, Biuro do spraw Substancji Chemicznych

- Marco Mensink, Director General, CEFIC

Moderator:

- dr inż. Anna Zalewska, Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego 

17.05 – 17:50

VI PANEL: INWESTYCJE, INNOWACJE, WSPÓŁPRACA - CODZIENNOŚCIĄ I PRZYSZŁOŚCIĄ BRANŻY CHEMICZNEJ

 • Jak skutecznie stymulować inwestycje w przemyśle chemicznym?
 • Czego potrzebuje branża, aby tworzyć nowe technologie, procesy, inwestycje?
 • Jak inwestycje mogą wzmocnić konkurencyjność Polskiej Chemii? Inwestycje a sukces branży chemicznej
 • Rola innowacji w Polskiej Chemii
 • Poszukiwanie inspiracji na drodze rozwoju Polskiej Chemii

Paneliści:

- Katarzyna Jodko-Piórecka, Koordynator Grupy Badawczej Łukasiewicza Zrównoważona Gospodarka i Energia, Sieć Badawcza Łukasiewicz 

- dr Arkadiusz Sułek, Prezes Zarządu, PROZAP Sp. z o.o.

- dr inż. Radosław Sieczkowski, Kierownik Działu Technicznego, SPETECH Sp. z o.o.

- Grzegorz Graczyk, Kierownik Sprzedaży, Tapflo Polska Sp. z o.o. 

- Sung Yong Jung, Vice President & Project Manager, Hyundai Engineering Co. Ltd. (Polimery Police PDH/PP Project)

Moderator:

- Marek Oleksyn, Senior Counsel, Radca Prawny, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak 

17.50 – 17:55

PODSUMOWANIE I DNIA KONGRESU

20.00

NETWORKING PARTY

BROWAR STACJA FILTRACJA I BAR/KRĘGIELNIA WIROWNIA

7:00 - 10:30

ŚNIADANIE DLA GOŚCI HOTELOWYCH

10.20 – 10.50

III DEBATA STRATEGICZNA: JAKA BĘDZIE CHEMIA PRZYSZŁOŚCI? KIERUNKI ROZWOJU BRANŻY

 • Strategie rozwoju firm w niestabilnych czasach.
 • Polska Chemia w warunkach globalnej konkurencji – jak wygrać?
 • Czy można podążać za trendami i zachować konkurencyjność – na rynku polskim i międzynarodowym?
 • Najsilniejsze bodźce do zmian: trendy, oczekiwania konsumentów, wymagania regulacyjne.

Paneliści:

- Marcin Wasilewski, Vice President, ABB Polska Sp. z o.o.

- Konrad Raszewski, Dyrektor Biura Sprzedaży Tworzyw Sztucznych, Anwil S.A. 

- Wiesław Hałucha, Prezes Zarządu, Alventa S.A.

Moderator:

- Michał Andruszkiewicz, Partner, Adwokat, Departament Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych, Kancelaria CMS

10:50 - 11:00

WRĘCZENIE TYTUŁU AMBASADORA POLSKIEJ CHEMII 2022

11.00 – 11.15

STREFA PARTNERA LIVE

Ekspert:

- Paweł Sławiński, Dyrektor, Obszar Produkcji Nawozów i Tworzyw, Anwil S.A.

Moderator:

- Marcin Piórkowski, Specjalista, Pion Projektów i Komunikacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

11:15 - 11.55

VII PANEL: TWORZYWA PRZYSZŁOŚCI

 • Znaczenie tworzyw sztucznych dla gospodarki i postępu cywilizacyjnego – tworzywa dla różnych gałęzi przemysłu.
 • Rola tworzyw sztucznych w dekarbonizacji.
 • Jak maksymalnie wykorzystać wartość tworzyw? Racjonalne podejście do gospodarki tworzywami.
 • Ekoprojektowanie produktów i opakowań pod kątem recyklingu.
 • Symbioza gospodarcza – sposobem na lepsze wykorzystanie zasobów? 

Paneliści:

- Michał Łukawski, Sustainability Manager, Dow Packaging and Specialty Plastics, Dow Polska Sp. z o.o.

- Andrea Bonanni, Proposal Manager, NextChem

- dr inż. Anna Kozera-Szałkowska, Managing Director, Plastics Europe Polska

- dr hab. inż. Andrzej Plichta, Profesor Uczelni, Pełnomocnik dziekana ds. współpracy z przemysłem, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

- Arkadiusz Majoch, Dyrektor, Biuro Innowacji i Rozwoju Nowych Technologii, Obszar Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich, PKN ORLEN S.A.

Moderator:

- Katarzyna Błachowicz, Wiceprezes Zarządu, Koordynator, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego

11.55 - 12:10

ROZMOWA EKSPERCKA: KLUCZOWA ROLA SILIKONÓW W ZIELONYM ŁAŃCUCHU WARTOŚCI

Ekspert:

- Karolina Warowny, Sector Group Manager, CES - Silicones Europe, Cefic

Moderator:

- dr inż. Anna Zalewska, Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

12.10 – 12.25

ROZMOWA EKSPERCKA: CZY CHEMIA JEST KOBIETĄ? RAPORT FORBES WOMEN I BADANIE KANTAR POLSKA

Ekspert:

- Iga Wasilewicz, Public & Government Affairs Manager, BASF Polska Sp. z o.o. 

Moderator:

- Piotr Zieliński, Dziennikarz, Forbes Women 

 

12.25 – 12.40

PRZERWA KAWOWA

12.40 – 13.10

VIII PANEL: 4.0 DROGĄ DO ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM

 • Sposoby na skuteczną cyberochronę przemysłu
 • Najnowsze trendy technologiczne dla bezpieczeństwa procesowego i ochrony pracowników
 • Jak budować bezpieczeństwo przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań?
 • Bariery kompetencyjne w wykorzystywaniu potencjału nowych technologii w bezpieczeństwie

Paneliści:

- Michał Motyka, Dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu, Draeger Polska Sp. z o.o.

- Tobiasz Wojtania, Cybersecurity Technical Solution Consultant, Honeywell  

- Sebastian Zieliński, CEO, Appsbow Sp. z o.o.

 Moderator:

- Marcin Przygudzki, Koordynator Pionu Projektów i Komunikacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego 

 

13.20 – 13.50

IX PANEL: ZIELONE REGULACJE DZIŚ I JUTRO – JAK SPROSTAĆ WYZWANIOM?

 • Działalność branży chemicznej w czasach rosnącej presji regulacyjnej – dzisiaj i jutro. 
 • Polityka środowiskowa UE a przemysł – możliwy kompromis? 
 • Nowe podejście do zasobów, surowców i produktów – w poszukiwaniu metody na GOZ.
 • Odpowiedź Polskiej Chemii na współczesne wyzwania środowiskowe .

Paneliści:

- Piotr Mikusek, Manager ds. Regulacji Energetycznych, Grupa Azoty S.A.

- Karolina Warowny, Sector Group Manager, CES - Silicones Europe, Cefic

- Krzysztof Cichocki, Partner, Radca Prawny, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Moderator:

- Barbara Rajkowska, p.o. Kierownik Zakładu Adaptacji do Zmian Klimatu/p.o. Z-ca Kierownika Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu, IOŚ-PIB

13.50 - 14.00

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONGRESU

14.00

LUNCH

9:00 +

REGISTRATION

10:25 – 10:40

CHEMISTRYfortheFUTURE ON THE WAY TO TRANSFORMATION - SPEECHES OF SPECIAL GUESTS

- Józef Łyczak - Senator RP z listem od Prezesa Rady Ministów

- a representative of Ministry of State Assets

- Dr Martin Brudermüller, Przewodniczący Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (Cefic)

10:40 – 11:15

1st STRATEGIC DEBATE: POLISH CHEMISTRY THE CENTER OF TRANSFORMATION

 • Diversification of energy sources in the context of the current geopolitical situation.
 • The impact of the suspension of gas supplies on the chemical sector.
 • The impact of the current geo-political situation on business
 • New reality – new priorities or continuation of existing plans?
 • Real place of green goals in chemical industry.
 • Economic stability – the role and influence of the Polish Chemistry.

Panellists:

-  dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

-  Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

- Piotr Sabat, Członek Zarządu ds. Rozwoju, PKN ORLEN S.A.

Moderator:

-  Barbara Oksińska, Dziennikarka, Business Insider Polska

11:30 – 12:05

2nd STRATIGIC DEBATE: HOW TO BALANCE CLIMATE REQUIREMENTS WITH BUSINESS EFFICIENCY

 • Decarbonization of the chemical industry
 • Fit for 55 Package and its key elements – implications for the chemical industry
 • Green transition of the industry in the light of economic and social changes.
 • EU ETS revision – impact on the chemical industry competitiveness

Panellists:

-  dr Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A. 

-  Zbigniew Warmuz, Prezes Zarządu, Synthos S.A. 

Armen Konrad Artwich, Członek Zarządu ds. Korporacyjnych, PKN ORLEN S.A.

Moderator:

-  Krzysztof Rutkowski, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner, KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy sp. z o. o.

12:05 – 12:35

COFFEE BREAK

12:45 – 13:25

1st PANEL: ENERGY INDEPENDENCE – WHAT DIRECTION ARE WE HEADING?

 • Diversification of energy sources in light of geo-political conditions and EU energy and climate policy
 • Hydrogen – technology, solutions, investments and needs
 • Small modular reactors – an opportunity for clean energy?
 • Future investments – where are we heading?

Panellists:

- Józef Węgrecki, Członek Zarządu ds. Operacyjnych, PKN ORLEN S.A. 

- dr inż. Sylwia Pawlak, Dyrektor ds. Innowacji, Grupa LOTOS S.A. 

- Grzegorz Czul, Prezes Zarządu, Fluor S.A. 

- Francesca Dignani, Sales & Proposal Manager, Kinetics Technology

- Kamil Orzeł, Dyrektor Departamentu Regulacji, KGHM Polska Miedź S.A.

Moderator:

Zbigniew Kozłowski, Partner Zarządzający, Kozłowski Tomasik Oszczak sp. k.

13:25 – 14:00

2nd PANEL: GREEN 4.0 – DIGITALIZATION VS. DECARBONIZACTION

 • Role of digitization in decarbonization
 • Intelligent company – digital transformation in the chemical industry in practice.
 • Digital revolution – new models and business opportunities (analysis of market, products, customers, big data, cloud computing).
 • Competences of the future – how to fill the competency gap, which tools can be used?

Panellists:

- Tomasz Radomski, Director, Head of Manufacturing, Atos Polska S.A.

- Piotr Błażewicz, Regional Sales Manager, Honeywell  Polska Sp. z o.o.

- Anna Wujec, Dyrektor ds. Cyfryzacji, Biznes Automatyki Przemysłowej, ABB Polska Sp. z o.o. 

- Iwona Bazan-Próchniewicz, Kierownik Projektu, Dział Projektów Strategicznych, Obszar Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich, PKN ORLEN S.A. 

Moderator:

- Marcin Przygudzki, Koordynator Pionu Projektów i Komunikacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

14:00 – 14:30

3rd PANEL: ENERGY EFFICIENCY – A WAY TO INCREASING OUR COMPETITIVENESS

 • Ways to optimize energy costs
 • Renewable energy sources – strategic solutions, directions for development.
 • Modern strategies of energy management in the company

Panellists:

- Tomasz Baranik, Technology Sales Manager, Air Liquide Polska Sp. z o.o.

- Jacek Misiejuk, Prezes Zarządu, Enel X Polska Sp. z o.o. 

Sławomir Sobkiewicz, Dyrektor Jednostki Biznesowej Energetyka, Grupa Azoty ZAK S.A.

Moderator:

- Jakub Wiech, Zastępca Redaktora Naczelnego, Energetyka 24

14:30 – 15:20

LUNCH BREAK

15:20 – 16:00

4th PANEL: HOW TO TRANSFORM CHEMICAL SUSTAINABILITY STRATEGY INTO A STRATEGY OF THE DEVELOPMENT?

 • Chemical Sustainability Strategy – goals and initiatives
 • Chemical Sustainability Strategy – the scale of changes and implications for the chemical industry
 • Transformation path of the Polish Chemistry – needs and challenges

Panellists:

- Kamil Szydłowski, Advocacy Manager, BASF Polska Sp. z o.o. 

- dr Bogdan Tomaszek, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty ZAK S.A.

- dr inż. Agnieszka Dudra, Prezes, Biuro do spraw Substancji Chemicznych

- Marco Mensink, Director General, CEFIC

Moderator:

- dr inż. Anna Zalewska, Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego 

17:05 – 17:50

6th PANEL: INVESTMENTS, INNOVATIONS, DEVELOPMENT – THE REALITY AND FUTURE OF THE CHEMICALS INDUSTRY

 • How to effectively stimulate investments in the chemical industry?
 • How investments can reinforce the competitiveness of the Polish Chemistry? Investments vs chemical industry success .
 • The role of innovation in the Polish Chemistry
 • Seeking inspiration for the development of Polish Chemistry

Panellists:

- Katarzyna Jodko-Piórecka, Koordynator Grupy Badawczej Łukasiewicza Zrównoważona Gospodarka i Energia, Sieć Badawcza Łukasiewicz 

- dr Arkadiusz Sułek, Prezes Zarządu, PROZAP Sp. z o.o.

- dr inż. Radosław Sieczkowski, Kierownik Działu Technicznego, SPETECH Sp. z o.o.

- Grzegorz Graczyk, Kierownik Sprzedaży, Tapflo Polska Sp. z o.o. 

- Sung Yong Jung, Vice President & Project Manager, Hyundai Engineering Co. Ltd. (Polimery Police PDH/PP Project)

Moderator:

- Marek Oleksyn, Senior Counsel, Radca Prawny, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak 

17:50 – 17:55

SUMMARY OF THE 1ST DAY OF CONGRESS

20:00

NETWORKING PARTY

HURRY UP! Book your Seat

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Want Something Extra?